Voorspel de vraag

Bij diverse opdrachtgevers heeft GEADATA geconstateerd dat er onnodig relatief veel (incourante) voorraad wordt opgeslagen. GEADATA heeft het complete proces in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan om de voorraad beter af te stemmen op de vraag.

Om de alsmaar stijgende voorraadkosten te verlagen heeft GEADATA de vraag gekregen op welke wijze er procesverbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het doel hiervan is niet alleen om de voorraadposities van de organisatie structureel te verbeteren maar tevens het distributieproces efficiënter in te richten.
Om dit te realiseren heeft GEADATA het totale proces van idee tot eindproduct in kaart gebracht, met een sterke focus op het distributieproces. Met als doel het in kaart brengen van de voorraadontwikkeling heeft GEADATA beschikbare data in de organisatie verzameld en geanalyseerd. Kwantitatieve data als kosten, productie- en voorraadaantallen is gecombineerd met kwalitatieve data (interviews). Hiermee ontstond er inzicht in de context en konden nuances aangebracht worden om tot een betrouwbare schets van de situatie te komen.
Met de aanbevelingen van GEADATA zijn de voorraadposities structureel verbeterd. Op basis van een gebruiksvriendelijk model wordt de toekomstige vraag naar bestaande producten voorspeld en kan een deel van de voorraad worden vernietigd. Een achterliggende vraag in dit soort trajecten heeft betrekking op de oorzaak van het ontstaan van zoveel voorraad. Averechts werkende KPI’s zorgen ervoor dat teams meer producten bestelden dan nodig was om de theoretische kostprijs omlaag te krijgen. Er werd onvoldoende gekeken naar historische data om een realistische vraag te voorspellen. Uiteindelijk is er niet alleen een besparing gerealiseerd op de opslagkosten, maar zijn door de opgedane inzichten ook de productiekosten gedaald.
Terug naar de vorige pagina

Comments are closed.

UA-57560273-2