Calculatie tool

GEADATA heeft een educatieve uitgeverij geholpen met het realiseren van de ambitie om businesscase-gedreven te werken.

De behoefte van de uitgever werd ingegeven door de situatie dat voor aanvang van een project het ingeschatte resultaat onvoldoende financieel onderbouwd kon worden. Dit had te maken met het feit dat kosten en opbrengsten onvoldoende inzichtelijk waren, waardoor het ingeschatte resultaat onzeker was. Doelstelling was om projecteigenaren meer inzicht te bieden in de te maken projectkosten, waardoor business cases betrouwbaarder worden en de organisatie gefundeerde keuzes kan maken.
Om dit te bereiken heeft GEADATA interne databronnen verzameld en geordend. Historische data zijn samen met medewerkers opgeschoond om betrouwbare resultaten te kunnen berekenen. Samen met stakeholders is nagedacht over de opzet van een methodiek en het achterliggende proces. Op basis van bovenstaande uitkomsten heeft GEADATA een tool gemaakt waarmee projectleiders vooraf meer inzicht krijgen in de kosten die waarschijnlijk gemaakt gaan worden voor het project. De projectleider doorloopt in een paar stappen een keuzemodel waarop de tool een inschatting maakt van de te maken kosten. Dit gebeurt op basis van de historische data, afhankelijk van het te maken product of producten. Om tot het meest betrouwbare resultaat te komen heeft de projectleider ook de mogelijkheid om kosten aan te passen indien hij of zij afwijkende kosten verwacht.
De ontwikkelde tool is opgeleverd, waarmee de projectleider en business controller meer grip hebben op projecten. Standaard wordt er nu van tevoren een businesscase gemaakt waar business controlling akkoord op geeft. Dit heeft gezorgd voor een verdere professionalisering van het proces. Onverwachte kosten (of opbrengsten) kan de projectleider direct doorrekenen en eventueel ter akkoord voorleggen aan de business controller. Hierdoor kan het project nog bijgestuurd worden.

Comments are closed.

UA-57560273-2