Open data

Een educatieve uitgeverij had de wens om meer uit marktdata te halen. GEADATA heeft geholpen marktinformatie procesmatig te gebruiken binnen de organisatie.

Deze uitgever had behoefte aan betere sturingsinformatie. Educatieve uitgevers hebben de luxe dat er relatief veel open (markt-)data beschikbaar is. Door externe informatie te koppelen met interne informatie kan sturingsinformatie worden gegenereerd.
Om sturingsinformatie te genereren zijn allereerst databronnen verzameld, geordend en bewerkt voor gebruik. Vervolgens is een koppeling gemaakt tussen de interne en externe data. Uiteindelijk zijn per fonds datasheets opgeleverd.  
De datasheets maakten inzichtelijk hoe groot de markt voor een bepaald fonds was. Hiermee kon de prestatie van een fonds in perspectief worden gezet. Bovendien werd de potentie van specifieke lesmethodes inzichtelijk en kon saleskracht effectief worden ingezet.

Comments are closed.

UA-57560273-2