Methodiek calculatie kosten

De kostencalculatiemethodiek van een boekenuitgeverij was voornamelijk gebaseerd op folio producties. De uitgeverij heeft de wens ook e-book- en POD-uitgaven in de kostencalculatie op te kunnen nemen. GEADATA heeft hiervoor een nieuwe methodiek ontwikkeld op basis van door de organisatie zelf reeds ontwikkelde modellen. 

De boekenmarkt verandert in een rap tempo door onder andere nieuwe online afzetkanalen en andere uitingsvormen zoals e-books en POD. De uitgevers van deze uitgeverij hebben behoefte aan hulpmiddelen waarmee snel een grove inschatting gemaakt kan worden van bijvoorbeeld kosten. Hiermee wordt de onderhandelingspositie van de uitgever versterkt.
Om tot een meer complete calculatiemethodiek te komen zijn allereerst bestaande modellen van de organisatie verzameld. De benodigde variabelen en uitgangspunten zijn vastgesteld en op basis van achterliggende data verzameld zijn rekenregels gedefinieerd. Vervolgens zijn de variabelen vereenvoudigd tot een model dat uitgevers zelf kunnen gebruiken.
GEADATA heeft een gebruiksvriendelijke methodiek ontwikkeld waarmee uitgevers in het allereerste stadium het resultaat per titel kunnen berekenen voor zowel boeken, e-books en POD. Hierdoor hebben uitgevers snel inzicht in de resultaten en is hun positie aan de onderhandelingstafel met bijvoorbeeld de auteur versterkt.

Comments are closed.

UA-57560273-2