Data driven

Data strategie
Na een aantal experimenten met data analyse volgt al snel de vraag: wat we gaan doen met de verworven kennis, expertise en hoe gaan we data analytics borgen in de organisatie? Wanneer je de organisatie meer ‘data driven’ wilt laten werken moet je eerst nadenken over een data strategie.

Fingerspitzengefühl

Heb je met elkaar een heldere data strategie geformuleerd, dan zijn ook de implicaties van die strategie voor de organisatie inzichtelijk. Hoe moet onze organisatie zich ontwikkelen om straks meer data gedreven te opereren? In een ‘data driven’ organisatie vindt besluitvorming doorgaans plaats op basis van feiten waarbij intuïtief en ‘fingerspitzengefühl’ minder vaak de boventoon voert. Vraagstukken die hierbij spelen:
• Welke kennis of expertise, vaardigheden en competenties hebben we nodig?
• Hoe moet het team er uit zien en welke rollen en functies definiëren we?
• Is het ‘make or buy’? Wat gaan we in huis halen en zelf doen en wat kopen we bij voorkeur in?
• Inbedden in de organisatie; hoe lopen de nieuwe werkprocessen zodat besluitvorming inderdaad gemaakt kan worden op basis van ‘actionable insights’?

Implementatie
GEADATA heeft veel ervaring met het ontwikkelen van data strategieën en ontwerpen van een blauwdruk voor de gewenste organisatie en processen. Het doorvertalen van de data strategie naar een concrete implementatie van een data gedreven organisatie is daar een onlosmakelijk onderdeel van.

Direct aan de slag!

 

 • Edison-fishing

  Data mining

  Elke reis begint met een vertrekpunt. Bij data mining begint de reis met uw concrete vraag. Wij verzamelen de relevante data en vinden de antwoorden. Daarbij maken wij gebruik van interne datasets, externe bronnen en open data.

 • edison-analyse

  Data analyse

  Data heeft strategische impact. Het draait allemaal om het leggen van verbanden, creëren van nieuwe inzichten en verwerven van voorspellende waarde. Wij leggen voor jou de relaties en zorgen voor de bewijslast onder besluitvorming.

 • edisison idea

  Data driven

  De organisatie van de toekomst is data gedreven. Dat is onze overtuiging! Dit bereik je door een aantal fasen te doorlopen. De eerste stap is het bepalen van een data strategie als blauwdruk voor jouw data gedreven organisatie.

 • Edison-with-workers-circle

  Data team

  Zelf doen, samen doen of uitbesteden? De juiste data scientist of -analist vinden is lastig en de inzet vaak tijdelijk. Wij verbinden jouw behoefte aan het beste profiel en de juiste skillset. Met GEADATA altijd het juiste team in huis.

UA-57560273-2